ایمیل برنامه بچه های دیروز

 ادامه دارد

+نوشته شده در شنبه یازدهم دی 1389ساعت10:51توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما( قسمت آخر)

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

و .....

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت12:40توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما ( قسمت هفتم)

میتی کومون

ایکیوسان

خاله ریزه

تابه تا

بلفی و لیلیبیت

 

 

+نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت12:36توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما( قسمت ششم)

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

+نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت12:21توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما( قسمت پنجم)
+نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت12:18توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما( قسمت چهارم)
+نوشته شده در یکشنبه نوزدهم دی 1389ساعت12:14توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما ( قسمت سوم)

برادران شیر دل

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

.www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

+نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم دی 1389ساعت8:9توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما(قسمت دوم)

ژوپیه ژوپیا

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

بگیرش جو!

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

رکسیو

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

جنگلبان جوان و آقای کترک

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

+نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت10:8توسط رزا بداغی |
به یاد قدیما
 

 دادلی دورایت

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

ساتورنن

 www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

راکی و بلوینکل

www.kocholo.org * برای دیدن عکسهای بیشتر کلیک کنید - سایت کوچولو

 

+نوشته شده در دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت12:5توسط رزا بداغی |
مروری بر خاطرات گذشته

شما یادتون نمیاد؟!!!

شما یادتون نمیاد، تیتراژ شروع برنامه کودک: اون بچه هه که دستشو میذاشت

پشتش و ناراحت بود و هی راه میرفت، یه دفعه پرده کنار میرفت و مینوشت

برنامه کودک و نوجوان با آهنگ وگ وگ وَََََگ، وگ وگ وَََََگ، وگ وگ وگ وگ، وگ… !

شما یادتون نمیاد تو دبستان زنگ تفریح که تموم می شد

مامورای آبخوری دیگه نمی ذاشتن آب بخوریم

شما یادتون نمیاد شبا بیشتر از ساعت ۱۲ تلویزیون برنامه نداشت سر ساعت

۱۲ سرود ملی و پخش می کرد و قطع می شد…. سر زد از افق…مهر خاوران !

شما یادتون نمیاد هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میدادیم میگفتیم آیینه آیینه

شما یادتون نمیاد ساعت ۹٫۳۰ هر شب با این لالایی از رادیو میخوابیدیم

گنجیشک لالا مهتاب لالا شب بر همه خوش تا صبح فردا…لالالالایی لالا

..لالایی لالالالایی لالا ..لالایی..گل زود خوابید مثل همیشه قورباغه ساکت

خوابیده بیشه…جنگل لالا برکه لالا شب بر همه خوش تا صبح فردا

شما یادتون نمیاد زمستون اون وقتا تمام عشقمون

این بود که رادیو بگه مدرسه ها به خاطر برف تعطیله !

شما یادتون نمیاد علامتی که هم اکنون میشنوید، اعلام وضعیت قرمز است

و معنا و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد!

محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید

 

 

 ادامه دارد

ادامه مطلب
+نوشته شده در شنبه یازدهم دی 1389ساعت11:17توسط رزا بداغی |